Συμμετοχή στο Παγκόσμιο Συνέδριο MDRT 2023 - Συμεών Μακέδος