Ασφαλιστικές Λύσεις για Επιχειρήσεις

Ομαδικά Προγράμματα Προστασίας

Ασφάλεια Ζωής

Η MetLife διαθέτει απόλυτη γνώση των κοινωνικών παροχών οικογενειακής προστασίας, μοναδική τεχνογνωσία και τεράστια εμπειρία στις Ομαδικές Ασφαλίσεις φροντίζοντας για την αξιοπρεπή διαβίωση της οικογένειας σε ένα τέτοιο συμβάν.

Ασφάλεια Ανικανότητας για Εργασία

Προσεγγίζουμε τις ανάγκες των ανθρώπων σας, παρέχοντας ένα σταθερό ή μεταβλητό κεφάλαιο, συνδεδεμένο με τον μισθό του. Η κάλυψη είναι 24ωρη ενώ γίνεται καταβολή μέρους της παροχής σε περίπτωση μόνιμης μερικής ανικανότητας.

Ασφάλεια Προστασίας Εισοδήματος

Είναι πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους σας να γνωρίζουν ότι η ποιότητα της ζωής τους και της ζωής της οικογένειάς τους δεν θα επηρεαστεί αρνητικά από ένα απροσδόκητο γεγονός που θα τους κρατήσει μακριά από την εργασία.