Μέλος των Πρωτοκορυφαίων στον κόσμο στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες - Συμεών Μακέδος