Πληθωρισμός: Ο «κανόνας του 72» και πώς επηρεάζει τις καταθέσεις - Συμεών Μακέδος