Ο χρυσός δεν είναι το μοναδικό ασφαλές καταφύγιο - Συμεών Μακέδος