Στην Υγεία & στη Σύνταξη καμία πλατφόρμα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον Ασφαλιστή - Συμεών Μακέδος