Χάθηκε για την τρίτη ηλικία η «ασφάλεια» των αποταμιεύσεων - Συμεών Μακέδος